Sverigedemokraterina i Olofström | Sverigedemokraterna i Olofström

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Olofström

Varmt välkomna till vår sida.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

För att komma i kontakt med oss, vänligen ring 076 19 19 206

 

 • Motion om insynplatser i UBN arbetsutskottet

  Av rodmundenius den 14 april, 2015
  0

  Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (UBN AU)

   

  Vi har nu gått från ett val till en ny mandatperiod. Vi har alla återhämtat oss ifrån en intensiv

  valkampanj för att avgöra hur makten skall fördelas. Nu har väljarna sagt sitt och samtliga av

  riksdagens åtta partier är representerade i kommunfullmäktige. Med anledning av detta är

  det en stor besvikelse att mycket av det politiska arbetet, diskussioner som förs och

  informella beslut som tas sker bakom lyckta dörrar. Endast ett fåtal partier är välkomna i

  dessa slutna sammanträden där ärenden bereds innan förslagen till beslut presenteras i

  berörd nämnd.

  Man kan tycka att det arbete som pågår i arbetsutskotten och att den diskussion som förs

  partier sinsemellan är oväsentlig då besluten ändå fattas i nämnden. Så resonerar endast den

  som redan har representation i arbetsutskottet.

  Utifrån demokratiska grundprincipers värdegrund så borde samtliga partier, stora som små,

  ha insyn i det politiska arbetet som helhet. Att bland annat Olofströms näst största parti inte

  ges tillträde till en så väsentlig del utav det politiska arbetet som arbetsutskotten utgör, det

  går inte ihop med att man påstår sig vara införstådd med begreppet demokrati.

  För att samtliga partier ska kunna göra ett gediget arbete för Olofströms bästa så bör också

  alla partier som idag inte är representerade i arbetsutskotten beviljas insynsplatser däri.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  Att de partier som ej är representerade med ordinarie ledamot eller ersättare i

  Utbildningsnämndens arbetsutskott, om de så önskar, blir beviljade insynsplatser i dessa (med

  närvarorätt men varken yttranderätt eller arvodesrätt).

   

  För Sverigedemokraterna,

  Max Nielsen
  Gruppledare

   

 • Motion om insynplatser i SN arbetsutskottet

  Av rodmundenius den 14 april, 2015
  0

  Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (SN AU)

   

  Vi har nu gått från ett val till en ny mandatperiod. Vi har alla återhämtat oss ifrån en intensiv

  valkampanj för att avgöra hur makten skall fördelas. Nu har väljarna sagt sitt och samtliga av

  riksdagens åtta partier är representerade i kommunfullmäktige. Med anledning av detta är

  det en stor besvikelse att mycket av det politiska arbetet, diskussioner som förs och

  informella beslut som tas sker bakom lyckta dörrar. Endast ett fåtal partier är välkomna i

  dessa slutna sammanträden där ärenden bereds innan förslagen till beslut presenteras i

  berörd nämnd.

  Man kan tycka att det arbete som pågår i arbetsutskotten och att den diskussion som förs

  partier sinsemellan är oväsentlig då besluten ändå fattas i nämnden. Så resonerar endast den

  som redan har representation i arbetsutskottet.

  Utifrån demokratiska grundprincipers värdegrund så borde samtliga partier, stora som små,

  ha insyn i det politiska arbetet som helhet. Att bland annat Olofströms näst största parti inte

  ges tillträde till en så väsentlig del utav det politiska arbetet som arbetsutskotten utgör, det

  går inte ihop med att man påstår sig vara införstådd med begreppet demokrati.

  För att samtliga partier ska kunna göra ett gediget arbete för Olofströms bästa så bör också

  alla partier som idag inte är representerade i arbetsutskotten beviljas insynsplatser däri.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  Att de partier som ej är representerade med ordinarie ledamot eller ersättare i

  Socialnämndens arbetsutskott, om de så önskar, blir beviljade insynsplatser i dessa (med

  närvarorätt men varken yttranderätt eller arvodesrätt).

   

  För Sverigedemokraterna,

  Max Nielsen
  Gruppledare

   

 • Motion om insynplatser i KS arbetsutskottet

  Av rodmundenius den 14 april, 2015
  0

  Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (KS AU)

   

  Vi har nu gått från ett val till en ny mandatperiod. Vi har alla återhämtat oss ifrån en intensiv

  valkampanj för att avgöra hur makten skall fördelas. Nu har väljarna sagt sitt och samtliga av

  riksdagens åtta partier är representerade i kommunfullmäktige. Med anledning av detta är

  det en stor besvikelse att mycket av det politiska arbetet, diskussioner som förs och

  informella beslut som tas sker bakom lyckta dörrar. Endast ett fåtal partier är välkomna i

  dessa slutna sammanträden där ärenden bereds innan förslagen till beslut presenteras i

  berörd nämnd.

  Man kan tycka att det arbete som pågår i arbetsutskotten och att den diskussion som förs

  partier sinsemellan är oväsentlig då besluten ändå fattas i nämnden. Så resonerar endast den

  som redan har representation i arbetsutskottet.

  Utifrån demokratiska grundprincipers värdegrund så borde samtliga partier, stora som små,

  ha insyn i det politiska arbetet som helhet. Att bland annat Olofströms näst största parti inte

  ges tillträde till en så väsentlig del utav det politiska arbetet som arbetsutskotten utgör, det

  går inte ihop med att man påstår sig vara införstådd med begreppet demokrati.

  För att samtliga partier ska kunna göra ett gediget arbete för Olofströms bästa så bör också

  alla partier som idag inte är representerade i arbetsutskotten beviljas insynsplatser däri.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  Att de partier som ej är representerade med ordinarie ledamot eller ersättare i

  Kommunstyrelsens arbetsutskott, om de så önskar, blir beviljade insynsplatser i dessa (med

  närvarorätt men varken yttranderätt eller arvodesrätt).

   

  För Sverigedemokraterna,

  Max Nielsen
  Gruppledare

   

 • Motion om insynplatser i K&F arbetsutskottet

  Av rodmundenius den 14 april, 2015
  0

  Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (K&F AU)

   

  Vi har nu gått från ett val till en ny mandatperiod. Vi har alla återhämtat oss ifrån en intensiv

  valkampanj för att avgöra hur makten skall fördelas. Nu har väljarna sagt sitt och samtliga av

  riksdagens åtta partier är representerade i kommunfullmäktige. Med anledning av detta är

  det en stor besvikelse att mycket av det politiska arbetet, diskussioner som förs och

  informella beslut som tas sker bakom lyckta dörrar. Endast ett fåtal partier är välkomna i

  dessa slutna sammanträden där ärenden bereds innan förslagen till beslut presenteras i

  berörd nämnd.

  Man kan tycka att det arbete som pågår i arbetsutskotten och att den diskussion som förs

  partier sinsemellan är oväsentlig då besluten ändå fattas i nämnden. Så resonerar endast den

  som redan har representation i arbetsutskottet.

  Utifrån demokratiska grundprincipers värdegrund så borde samtliga partier, stora som små,

  ha insyn i det politiska arbetet som helhet. Att bland annat Olofströms näst största parti inte

  ges tillträde till en så väsentlig del utav det politiska arbetet som arbetsutskotten utgör, det

  går inte ihop med att man påstår sig vara införstådd med begreppet demokrati.

  För att samtliga partier ska kunna göra ett gediget arbete för Olofströms bästa så bör också

  alla partier som idag inte är representerade i arbetsutskotten beviljas insynsplatser däri.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  Att de partier som ej är representerade med ordinarie ledamot eller ersättare i

  Kultur och Fritidsnämndens arbetsutskott, om de så önskar, blir beviljade insynsplatser i dessa (med

  närvarorätt men varken yttranderätt eller arvodesrätt).

   

  För Sverigedemokraterna,

  Max Nielsen
  Gruppledare